Att rannsaka sig själv

Det pågår en hel del i världen just nu och tumulten är total. Visst är det viktigt att vi är snabba med att ta ställning och visa vårt stöd men lika viktigt är att vi stannar upp och rannsakar oss själva. Vilken roll spelar jag i allt som sker? Hur bidrar jag till orättvisor? Både på ett personligt plan men även på min arbetsplats. 

 

Vi på Hyber har blickat inåt och insett ett och annat. I vårt manifesto står:

“Vi jobbar mot att alla, oavsett hudfärg eller sexualitet, ska kunna identifiera sig med Hyber som varumärke och försöker bli bättre på detta i takt med att vi växer.”

 

Idag anställde vi vår sjätte person i teamet. Vilken ynnest att få växa i dessa tuffa tider och få välkomna ytterligare en härlig teammedlem på Hyber. Vi kan stolt säga att vi är ett team med många olika kunskaper och erfarenheter, drivna av värderingar och passion. Tyvärr är det med oro vi ser att vi är ett gäng personer med ungefär samma privilegierade bakgrund. I början på året flyttade vi vårt lager till Samhall vilket var ett steg till att erbjuda fler människor som står utanför jobbmarknaden en bra sysselsättning. Men i vårt core team har vi alltså bara vita personer med liknande bakgrunder. Det här är problematiskt på flera sätt. Dels tyder det på att vi själva besitter ett väldigt homogent nätverk, dels att vi inte lyckas göra Hyber till en attraktiv arbetsplats för alla när vi utlyser nya tjänster. Dessutom innebär det att vi går miste om enorma resurser som vi givetvis behöver i teamet och sist men inte minst, kan det även innebär att vi besitter dolda biases som spökar i beslutsprocessen. Det här måste vi ändra på. 

 

I takt med att vi fortsätter växa har vi flera tankar om hur vi kan bli en attraktiv arbetsplats för alla. En av våra grundvärderingar är transparens och genuinitet och det betyder att vi kommer att vara helt öppna med våra svagheter och hur vi tänker adressera dessa. 

 

För att se till att vi inte har några negativa dolda biases i våra beslut kommer vi att i fortsättningen genomföra alla våra rekryteringsprocesser anonymt. Det innebär att vi inte kommer att samla namn eller bilder på personer som söker till Hyber. Även om vi vill hoppas och tro att vi inte gör någon skillnad på människor utifrån namn och utseende kan vi aldrig veta säkert innan vi tar bort den parametern helt och hållet. 

 

För att bli en attraktiv och framgångsrik organisation måste vi även bli bättre på att aktivt leta efter våra framtida teammedlemmar på olika platser. I vår nästa rekrytering och passande roll kommer vi att samarbeta med relevant gymnasium och/eller universitet för att skapa ett case och tävling om en roll på Hyber. 

 

Vårt arbete slutar självklart inte här utan kommer att behöva genomsyra alla våra verksamhetsdelar. Flytten till Samhall var ett steg i rätt riktning vad gäller vår logistikavdelning. Vår kommunikation är något som är pågående och ständigt måste ses över för att vara inkluderande, ärlig och empatisk. Vår medlemstjänst och vår hemsida jobbar vi på för att översätta till fler språk och anställa flerspråkiga personer. 

 

Vårt mål är att alla ska kunna identifiera sig med Hyber och att vi är en plats för mångfald, nytta och glädje.