Sverige lyfts ofta som ett av världens bästa länder att växa upp i, men detta gäller tyvärr inte för alla barn. Idag lever hundratusentals barn i Sverige under svåra förhållanden såsom barnfattigdom, våld och utsatthet. Barn drabbas hårdast i kristider, och under ett år präglat av Covid 19 har situationen för många barn förvärrats ytterligare. Barns välmående är vår framtids viktigaste investering och vi vill vara med och sprida hopp. Vi är stolta över vårt långsiktiga samarbete med Rädda Barnen.

Pengarna vi samlar in tillsammans går till Rädda Barnens direktstödsverksamheter i socioekonomiskt utsatta bostadsområden i Sverige. Genom programmet På Lika Villkor satsar Rädda Barnen på att stärka engagemang, delaktighet och inflytande bland barn och unga i Sverige. Oavsett bakgrund eller uppväxtmiljö så ska alla barn få samma möjligheter och förutsättningar att delta i samhället, utan att diskrimineras.

 

Möt Hidaya El Harfaoui, verksamhetsansvarig för På Lika Villkor, och hör mer om verksamheten. 

 

Hej Hidaya! Vem är du och vad gör du på Rädda Barnen?
Jag heter Hidaya och är 32 år gammal. Uppvuxen i Stockholm men bor sedan sju år tillbaka i den goa staden Göteborg. Vem är jag? Ja, jag är en medmänniska som har arbetat med socialt arbete sedan jag var 14 år gammal på olika sätt. Jag brinner för att hjälpa andra och tror starkt på att alla kan göra något för att stötta de mest utsatta i vårt samhälle. På Rädda Barnen arbetar jag som verksamhetsansvarig för en satsning som heter På Lika Villkor, där jag stöttar mina kollegor att bedriva olika verksamheter för att nå de mest marginaliserade barnen i vårt samhälle för att tillgodose deras behov.

 

Berätta mer – vad är På Lika Villkor?
På Lika Villkor är en satsning för att stärka engagemang, delaktighet och inflytande bland barn och unga i Sverige. Oavsett bakgrund eller uppväxtmiljö så ska alla barn få samma möjligheter och förutsättningar att delta i samhället, utan att diskrimineras. 

 

Vad är målet med På Lika Villkor?
Målet för På Lika Villkor är att minska diskriminering av barn i socialt och ekonomiskt utsatta områden samt att stärka deras inflytande över frågor som berör dem. I partnerskap med näringslivet, den offentliga sektorn och barnen själva arbetar vi för ett mer inkluderande samhälle. På Lika Villkor finns i socioekonomiskt utsatta bostadsområden i Stockholm, Göteborg, Malmö, Borlänge och startas just nu upp i Västerås och Luleå.

 

Barn drabbas hårdast i kristider. Hur har vår pågående pandemi påverkat barn i socioekonomiskt utsatta områden?
Den har påverkat barnen genom att många verksamheter stänger ner vilket resulterar i att många känner sig mer isolerade och rastlösa. Många barn i de områden vi arbetar i bor i generationsboende, vilket har gjort att många är oroliga för att gå till skolan eller vistas ute. Oron är att man ska ta med sig viruset hem och smitta sin morförälder eller farförälder vilket skapar mer stress för barnen och en känsla över ett stort ansvar som de inte kan kontrollera. Andra känner att det blir för trångt hemma då många bor trångt och skolresultaten blir sämre för att det inte finns någon studiero.

 

Trångboddhet är vardag för socioekonomiskt utsatta områden men den blir ännu mer påtagligt under kristider när man ska begränsa sin vistelse utomhus. Det finns barn som lyckas hantera detta med att sitta i trapphuset och skriva sina läxor där för att få studiero. Det ska inte behöva vara så för ett barn, att det ska behöva sitta otryggt i ett trapphus. Därför skapade vi på Rädda Barnen Studiero. När alla andra stängde ner öppnade vi upp vår lokal för de barnen som behövde studiero, så att de kan göra sina läxor utanför hemmet med trygga vuxna som hjälpte till.

 

Mammaforum är en del av På Lika Villkor – vad innebär detta?
Mammaforum växte fram ur Sagocaféet (en läsfrämjande verksamhet för barn som vi bedriver) då vi noterade återkommande samtal och diskussioner gällande barn och föräldraskap. Mammaforum startade vårterminen 2019 med 20 mammor som träffas två gånger i månaden för att diskutera och reflektera över viktiga frågor i samhället och familj. Teman som har behandlats har först dykt upp i Sagocaféet och därefter har de genom Mammaforum fått möjligheten att fördjupa sig i särskilda frågor med hjälp av en expert. De har bland annat haft besök av en psykoterapeut som arbetar på centrum för stöd och behandling, de har regelbundna konsultationer med henne varje månad för att utveckla föräldraskapet. De har dessutom fått besök av barnboksförfattaren Vanja Larberg som höll i workshops kring skrivande. De har haft besök av olika myndighetspersoner från området för att kunna ha en direktdialog och ha möjligheten att kunna ställa sina frågor till. Idag har de ett samarbete med familjecentralen som har gett föräldrautbildningar som är riktigt uppskattat. Nu under pandemin har de ställt om digitalt vilket har gjort att de kan ha upp mot 40 mammor som är med samtidigt.

 

Varför är varje donerad krona viktig för er verksamhet?
Barnens behov är stora då många har resurssvaga föräldrar i form av kunskapsbrist om samhället, språksvårigheter, brist på tid då de måste arbeta för att försörja sin familj i Sverige och i hemlandet. Då behövs trygga stabila vuxna som har koll på barnens behov och vet var de är. De vuxna behöver finnas där, tillgodose barnens behov och kunna stötta dem i hur de ska navigera i vårt samhälle. Barnen är Sveriges framtid och vi vuxna måste satsa på barnen, inte bara i vissa områden utan i hela landet. Eftersom det görs skillnad på barn i Sverige så blir det extra viktigt att vi finns – utan oss försvinner en oberoende stark aktör som skyddar och stöttar barnen från orättvisor i form av diskriminering och strukturella problem.

 

Vad ger dig Hopp om framtiden?
När akademin, offentliga sektorn, privata sektorn, näringslivet och civilsamhället går ihop och lägger prestigen åt sidan för att skapa en bättre vardag för barnen. När makthavare förstår att de är möjliggörare och verkligen vill att de ska bli bättre för ett område – då blir jag varm i hjärtat. 

 

Slutligen – har du något särskilt budskap som du vill dela med läsarna?
Glöm inte bort dig själv, vad kan du bidra med? Alla kommer inte att rädda världen men alla är möjliggörare till att skapa en bättre vardag för sin omgivning. Mina frågor till dig som läser – hur mycket gott gör du för din omgivning? För ditt område? För människor i utsatta situationer? För att hjälpa till behövs det inte bara pengar, kom ihåg det! Be a Homo ad juvendum – en människa som vill hjälpa andra!

 

Swisha en gåva som hjälper barn i utsatta områden
Vill du vara med och göra skillnad, på riktigt? Hjälp oss att stötta familjer i socioekonomiskt utsatta områden. Genom att swisha en gåva är du med i arbetet för att hjälpa de barn i Sverige som behöver det mest. Här och nu, för framtiden. Swisha direkt här. Läs mer om vårt samarbete med Rädda Barnen här