Viktig information

Trygg hantering av COVID-19

Att värna våra medlemmar och medarbetare är högsta prioritet för oss; vi följer därför kontinuerligt information om Coronapandemin (COVID-19), och myndigheternas rekommendationer för att göra allt vi kan för att skydda medlemmar och medarbetare från smittan

Vårt lager och tvätteri är en bärande del i pakethanteringen och vi håller kontinuerlig dialog med våra partners för att se till så att vi tar alla försiktighetsåtgärder det går.

 

Konkret innebär det att:

Plaggen och produkterna som kommer i retur från våra medlemmar hålls i karantän i nio dagar innan förpackningen öppnas.
När dessa sedan hanteras görs det med handskar för att skydda både våra medarbetare som ju är navet i vår verksamhet samt våra medlemmar.
Plaggen och produkterna tvättas sedan lika noggrant som vanligt för att garantera nyskick.

På grund av dessa försiktighetsåtgärder och på grund av DHLs åtgärder kan en viss fördröjning förväntas av leveranser men vi hoppas att ni kan ha överseende med detta.