Overaller

På Hyber hittar du ett noga utvalt sortiment av skaloveraller och vinteroveraller i bra kvalitet från kända varumärken.

När du hyr från Hyber har du alltid rätt storlek. Barn skall inte växa i overallen, utan växa ur den. Overallen är ett väldigt bra plagg för lek då det inte finns några glipor där kyla, väta eller snö kan tränga in.

6 PRODUKTER