Rescued

30% av allt som produceras förblir osålt! Vi ger produkterna en andra chans att sälja, istället för att belasta miljön. Magin är vårt cirkulära logistiksystem som innefattar en professionell rekonditionerings- och bedömningsprocess mellan varje uthyrning! Vi ser till så att produkten;  – uppfyller säkerhetskraven –  har full funktionialitet – är ren, hel och i gott skick.

21 PRODUKTER