Alla barn har rätt till en bra uppväxt - På Lika Villkor!

 

Men så ser tyvärr inte verkligheten ut idag. I Sverige lever hundratals barn och unga i social och ekonomisk utsatthet. För många innebär det trångboddhet, sämre skolresultat, mobbning, ökad psykisk ohälsa och ständig oro för föräldrarnas arbetssituation. För att stötta dessa barn och unga, och säkra deras engagemang, delaktighet och inflytande, arbetar Rädda Barnen i satsningen På Lika Villkor. 

 

På Lika Villkor, som Hyber har valt att stötta, är en satsning för ett mer inkluderande samhälle där alla barn ska ha samma möjligheter oavsett bakgrund och uppväxtmiljö.

Footsteps image

Hittills har vi donerat

-

-

-

-
Windy image

Så kan du bidra

A
Bli medlem

Bli medlem så ser vi till att kläderna också når barn som behöver det

B
Köp ett presentkort

Köp ett presentkort till någon som skulle behöva Hyber så donerar vi 10% till Rädda Barnen

C
Swisha en gåva

Swisha direkt till Rädda Barnen på nummer 901 02 57. Märk gåvan med “Hyber”

Windy image
Alla barn har rätt till en varm tröja

 

I vår ambition att bli cirkulära på riktigt och att samtidigt bidra till vårt samhälle, har vi tillsammans med Rädda Barnen startat projektet ”Rädda plaggen”. I detta projekt donerar vi ytterkläder och skor som vi själva inte längre kan hyra ut men som efter en touch up av otroliga skräddargruppen Bergsjöns syateljé är i toppskick igen. Dessa plagg hittar sin nya ägare tack vare På Lika Villkor och deras outtröttliga arbete för att barn ska må och ha det bra. I ett första test har vi donerat 40 overaller, 104 skaljackor, 46 skalbyxor, 55 fleecar till barn som bor i flyktingboende så att de kan få leka obehindrat i alla väder! För alla barn har rätt till lek – oavsett bakgrund eller uppväxtmiljö!

 

Vad gör "På Lika Villkor"?

Genom mötesplatser och forum, ledarskapsutbildningar och stöd till lokalt föreningsliv, skapas en ökad kunskap, trygghet och egenmakt hos barn och unga. I längden bidrar insatserna till att påverka barnens skolresultat, ökad tillgängligheten till fritidsaktiviteter, påverka bostadssituationen för de boende och till att förbättra kunskapen kring barns rättigheter. 

 

Lokalt ägandeskap är nyckeln i verksamheten och Rädda Barnen ser till att boende i området är med och skapar lösningar utifrån sina specifika behov.  Styrkan ligger just i att alltid utgå ifrån kraften och engagemanget hos barnen och föräldrarna själva.

 

Rädda Barnen gör det som krävs här och nu, för en jämlik framtid – för att alla barn i Sverige ska få växa upp på lika villkor. Det vill Hyber väva in i vår verksamhet och säkra hållbarhet i alla led. För vad skapar bättre förutsättningar än att ge barn en stadig grund att stå på och en chans att engagera sig i sitt samhälle?

VAR MED OCH BIDRA DU MED

Tack vare din och andras vilja att hjälpa till kan vi fortsätta vårt livsviktiga arbete för barnen. Din gåva ger barn mat och medicin, möjlighet att gå i skolan och skydd mot våld och krig. Stöd oss här och nu för en rättvisare framtid – för att rädda barnen är att rädda världen. Tillsammans gör vi skillnad!

Var med och gör världen bättre för barn varje dag!
Vi är så glada för det här samarbetet. Tillsammans med Hyber kommer vi bland annat kunna ge varma plagg till barn som verkligen behöver det. Det är ett konkret sätt att bidra till att fler barn i Sverige får växa upp på lika villkor – här och nu.” 
Hidaya El harfaoui (Verksamhetsansvarig Rädda Barnen)

FRÅGOR & SVAR

IconVad är På Lika Villkor?

På Lika Villkor är en satsning för att stärka barn och ungas engagemang, delaktighet och inflytande. Genom att förbättra möjligheterna och förutsättningarna att delta i samhället – oavsett bakgrund eller uppväxtmiljö – motverkar de diskriminering. 

Möjligheterna med På Lika Villkor är många tack vare det sektoröverskridande partnerskapet som sträcker sig över både näringsliv, civilsamhälle, myndigheter och akademin. Tillsammans med boende i de utsatta områdena får PLV ett helhetsperspektiv och alla de kompetenser och resurser som behövs i arbetet. Problemen är desamma men utmaningarna kan skilja sig mellan olika platser i Sverige. Därför är en viktig del av satsningen också att den går att anpassa efter lokala behov och önskemål.

Målet är att skapa långsiktig samhällsförändring på strukturell nivå för att på så sätt minska diskrimineringen av barn i socialt och ekonomiskt utsatta områden och öka deras inflytande över frågor som rör dem själva.

IconVarför har Hyber valt att stötta På Lika Villkor?

Hybers värdegrund vilar på tre viktiga pelare – inkludering, transparens och cirkuläritet. Samarbetet med Rädda Barnen och På Lika Villkor hjälper oss att förverkliga dessa och bidra till det samhälle vi verkar i. Samtidigt är hela vår vision att underlätta familjelivet, det vill vi kunna göra för alla olika familjekonstellationer och förutsättningar.

Idag lever nästan en kvarts miljon barn i social och ekonomisk utsatthet i Sverige. Den största ojämlikheten hittar vi när vi jämför storstädernas olika stadsdelar. Där skiljer sig villkoren och förutsättningarna som mest mellan landets barn. Men såhär ska det inte behöva vara. Enligt barnkonventionen får inget barn diskrimineras på grund av sin eller sina föräldrars ekonomiska eller sociala status. PLV gör ett fantastiskt gräsrotsarbete som också påverkar på strukturell nivå – det vill vi vara med och stötta. 

IconVad gör Hyber för att stötta På Lika Villkor?

Hjälpen vi bidrar med består av tre delar:

  1. Vi donerar plagg och produkter vi inte längre kan hyra ut men som fortfarande fyller sin funktion
  2. Vi bidrar med pengar genom försäljning av presentkort
  3. Vi samlar in och uppmanar till att bidra direkt till Rädda Barnens arbete
IconHur används pengarna?

När du skänker pengar till Rädda Barnen kan du vara trygg. Gåvan hamnar alltid där behoven är som störst och där Rädda Barnens experter bedömer att de gör mest nytta för barnen. De är noga med att hålla nere kostnader, under 2020 användes hela 91 procent av pengarna till direkta insatser för barnen.