GÖR ER REDO FÖR SKOLSTART
Skolstarten väcker många tankar och känslor – förväntan, nervositet och fjärilar i magen. Det är helt naturligt att ha många känslor inför första dagen i förskolan och skolan. Tyvärr mår många barn dåligt inför den första tiden i skolan. Som förälder är det viktigt att ge en så positiv bild som möjligt inför skolstarten för att undvika att oron slår över till ångest eller oroliga tankar.

Hur navigerar du och barnen skolstarten bäst? Ta del av psykologen och trebarnsmamman Lina Berndtsson Huths bästa tips inför en bra skolstart. Lina har varit med om många skolstarter, här är hennes bästa tips för en så harmonisk skolstart som möjligt:

– Det är viktigt att tänka på vilken energi och inställning du som förälder förmedlar till barnet. Om du delar en avslappnad och positiv bild kring allt det nya, och visar att det är viktigt att vara nyfiken och öppen, så kommer du långt. Det är också viktigt att avdramatisera misstag och felsteg. Visa ditt barn att det är helt ok att göra misstag och inte veta allting från början, och att det faktiskt är en del av utvecklingen. För de allra flesta går skolstarten bra, berättar Lina.

 

Barnpsykologens fem bästa tips för en flygande skolstart

  1. Avdramatisera skolstarten! Försök att ta med barnet till skolan eller förskolan innan den första dagen. Visa lokalerna, hälsa på personalen, gå över skolgården.
  2. Sätt ord på det jobbiga. Försök att få till kvalitetstid med ditt barn. Prata, reflektera och sätt ord på alla känslor.
  3. Att vara ny i skolan tar mycket kraft, så tänk på att inte planera in för mycket. Träning, kompishäng och utflykter. Det kan vara frestande att boka in mycket nytt och kul efter skolan, men tänk på återhämtningen. Planera in en eller två aktiviteter, och ge tid för vila övriga dagar.
  4. Rutiner! Helt klart tråkigt, men nödvändigt. Gå in i den nya terminen med rutiner som du och ditt barn är överens om. Att på ett ungefär veta hur varje dag ser ut, ger lugn.
  5. Prata med personalen! Bygg relationer med lärarna och pedagogerna. Prata ofta och mycket. Ju bättre du känner de personer som ditt barn har runt omkring sig varje dag, desto bättre insyn får du och kan hjälpa ditt barn.